ternarysystem

Thermodynamische berekeningen en modellen

Thermodynamische modellen zijn geschikt om complexe en/of multicomponent systemen te begrijpen. Zowel voor onderzoeksdoeleinden als voor procesoptimalisatie kan een thermodynamische berekening een benadering geven van het systeem evenwicht, de fasesamenstellingen, metaalopbrengen,... .

InsPyro heeft een sterke achtergrond in de thermodynamische en metallurgische theorie. Afhankelijk van de toepassing kunnen wij fasediagrammen, procesmodellen of materiaal interactie studies afleveren. Wij ondersteunen u ook in de interpretatie van deze resultaten en helpen u bij de uitvoering ervan.

Spark softwaretoepassingen

Thermodynamische berekeningen zijn erg complex, maar kunnen op de werkvloer van grote meerwaarde zijn. InsPyro kan ervoor zorgen dat uw R&D medewerkers een softwaretoepassing of een Excel-gebaseerd werkblad hebben waarin ze zelfstandig gestandaardiseerde berekeningen kunnen uitvoeren. Procesingenieurs zullen de mogelijkheid van in Excel ge´ntegreerde procesmodellen op prijs stellen. Lees hier meer over onze software.assembly

CFD

CFD is een belangrijk hulpmiddel om metallurgische processen te verbeteren. De techniek (computational fluid dynamics) staat toe om een gedetailleerd beeld te verkrijgen van warmteverdelingen, stromingen, en reacties. Vaak voert InsPyro dit soort projecten niet enkel uit om meer inzicht te krijgen in de fenomenen, maar ook om het ontwerp van bepaalde componenten aan te passen. Hierbij kan het gaan om branders, ovens, cyclonen, roerders, enz.

Enkele meer gedetailleerde voorbeelden vindt u in de volgende nota's (in het Engels):

Meer info over onze CFD berekeningen in de metallurgie en procesindustrie vindt u op onze CFD-pagina en ruimere toepassingsmogelijkheden op deze CFD website

created by madebyan.be