Technieken

De dienstverlening van InsPyro is gebaseerd op drie pijlers die complementair zijn. De eerste pijler bestaat uit berekenings- en modelleeroplossingen. Deze worden in de tweede pijler aangevuld met experimenten uitgevoerd in geavanceerde hoge-temperatuursopstellingen. Het karakteriseren en analyseren van materialen wordt ingedeeld in de derde pijler waarvoor een ruim aanbod aan technieken bestaat.ternarysystem

Modellering via CFD en thermodynamica

Thermodynamische modellen zijn uitermate geschikte hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de complexiteit van multicomponent systemen. Zowel voor haalbaarheidsstudies van nieuwe processen als voor optimalisatie van bestaande processen, kan een model u een betrouwbare schatting geven van het verwachte evenwicht, de verwachte fasesamenstelligen, haalbare rendementen, enz.

InsPyro heeft een sterke achtergrond in de thermodynamica en in de metallurgie. Wij stellen ons flexibel op om u te voorzien van fasediagrammen, procesmodellen of interactie studies. Hierbij houden we steeds rekening met de toepassing en assisteren u bij de interpretatie en implementatie van de modelresultaten.

Voor gedetailleerde modellering van stromingen en warmtetransport, is CFD (computational fluid dynamics) de aangewezen techniek. Hierbij kan het ontwerp van de component of installatie worden geoptimaliseerd. Verschillende case studies zijn beschikbaar op de detailpagina over modellering.hightemp

Opstellingen voor hoge temperatuursexperimenten

InsPyro beschikt over de opstellingen en de ervaring om een verscheidenheid aan hoge temperatuursexperimenten uit te voeren. De mogelijkheid bestaat om zowel kleine (<1g) als grote hoeveelheden (max. 20 kg) op te warmen. De operationele temperatuur kan oplopen tot 1650░C en dit voor verschillende opstellingen om de interactie tussen refractair, metaal en slak op experimentele manier te bestuderen. Heeft u een specifieke vraag voor een opstelling, contacteer ons en wij zoeken de geschikte manier om uw experiment uit te voeren.

Karakteriseringstechnieken

InsPyro kan een uitgebreid gamma aan karateriseringstechnieken aanbieden voor het bepalen van chemische, fysische en mechanische eigenschappen. De meest gebruikte technieken vindt u opgesomd op deze pagina. U kan steeds uw vraag aan ons voorleggen, dan wij kijken samen met u of we een geschikte techniek vinden die een antwoord biedt op uw probleem.

created by madebyan.be